در این پست قصد دارم از پارامتر های ماسفت صحبت کنم.یادمه همیشه از این که نمیتوانم دیتاشیت ماسفت رو درک کنم نالان browse around this web-site بودم.اینکه چه ماسفتی مثلا برای سویچ استفاده کنم یا انتخاب نوع مشابه ماسفت در مداراتی که ماسفت ان نایاب بود.

در اینجا بخشی از پارامتر های مهم که ما در انتخاب نوع ماسفت کمک می کنند خواهم گفت.و بودن هیچ مقدمه ای سراغ پارامتر ها میرویم.برای نمونه پارامتر های irf48n را میبینیم.

Vds:

حداکثر ولتاژ بین درین و سورس در حالت خاموشی است.

ID:***

حداکثر جریانی که می‌تواند از پایه درین به سمت سورس عبور کند، در زمان روشنی کامل ماسفت، در شرایطیvgs=10 ست .توجه site link داشته باشید که مقاومت بین درین و سورس میتواند روی ان اثر بگذارد و ان را محدود کند.همچنین وابسته به دمای کانال نیز می باشد.

Idp:

ماکزیمم پالس قابل تحمل که به درین میتوان اعمال کرد.

Ptot یا pd:

ماکزیمم توان تلفاتی ماسفت(توان ماسفت) که وابسته به دما نیز هست و معمولا در دمای 25 درجه بیان می شود.شرایط دفع گرما فاکتور بسیار مهمی است.و همچنین این مقدار در حداکثر دمای پیوند بیان میشود

(RDS(on:***

مقاومت بین درین و سورس در حالت روشنی  است.در واقع میتوان گفت مقاومت داخلی فت است.میتوان ازمقدار rds برای استباط حداقل تلفات سویچینگ استفاده کرد.مقاومت بین درین و سورس از مهمترین پارامتر های ماسفت هست.همچنین این مقدار در مداراتی که منبع ان ها باطری است اهمیت ویژه ای دارد.

این قسمت در مدارات کانورتر ولتاژ،منبع تغذیه های سویچینگ، اینورترها، مدارات کنترل موتور،کنترل رله نیز اهمیت دارد که درنهایت مقدار ان، میتواند روی بازده فت اثر مستقیم بگذارد.

هرچه مقدار ان کمتر باشد بهتر است.همچنین این پارامتر وابسته به دمای محیط و کانال پیوند نیز هست و با افزایش دما افزایش می یابد. همچنین اثر Vgs را بر مقدار ان نیز نباید نادیده بگیر. به طور کل RDS را میتوان با فرمول vds*id به دست اورد.

>>>>ماسفت هایی که rds  کمتری دارند کارایی بیشتری داشته و گرمای کمتری تولید می کنند.

QGD:***

میزان شارژ گیت درین!این پارامتر در سویچینگ مهم است و هر چه کمتر باشد بهتر است.در واقع میزان زمان شارژ گیت برای روشن و خاموش شدن ان است که به صورت مستقیم در بازدهی موثر است.هر چه کمتر باشد بهتر است.

VDSS یا BVDSS :***

ولتاژ شکست بین درین و سورس زمانی که گیت و سورس اتصال کوتاه است(فت خاموش است).اعمال ولتاژ بیشتر سبب اسیب به فت میشود.در واقع میتوان گفت ماکزیمم ولتاژ اعمالی بین درین و سورس زمانی که vgs=0  باشد.

(VGS(th یا Vth:***

ولتاژ مورد نیاز برای هدایت جریان بین درین و سورس که معمولا بین 2 تا 4 ولت است و بین 1 تا 2 ولت در ماسفت هایی  است که گیت کوچکتری از نظر ساخت دارند.در واقع این ولتاژ وضعیت روشن و خاموش ماسفت رو تعیین می کند.

VGS:

حداکثر ولتاژِی که میتوان به گیت سورس اعمال کرد بدون انکه اکسید گیت اسیب ببیند.

Tjmax:

حداکثر دمای محل پیوند p-n  که به صورت نرمال 150- تا 175 درجه هست.

IDSS:***

جریان نشتی بین درین و سورس زمانی که vgs=0  باشد(خاموشی فت)،که با افزایش دما افزایش میابد.

VGSS:

ماکزیمم ولتاژی که میتواند به گیت و سورس اعمال شود.زمانی درین و سورس اتصال کوتاه شود.این بستگی به مقاومت دی الکتریک اکسید گیت دارد.

IGSS:***

جریان نشتی بین گیت و سورس است این مقدار همچنین به کیفیت اکسید گیت نیز بستگی دارد.این مقدار برای زمانی است درین و سورس اتصال کوتاه باشد.

پارامتر های زیاد دیگری هم هست که بستگی به کاربرد ما از فت دارد.مثلا خاصیت های خازنی فت که در فرکانس های کاری بالا اهمیت ویژه ای دارد و… سعتی کردم موارد با اهمیت رو بیان کنم.موارد * دار پر اهمیت تر هستند.