برای بستن ESC را بزنید

همه

pfc چیست؟

مخفف power factor correction اصلاح فاکتور یا ضریب توان نامیده میشود.درواقع از نظر فنی رابطه بین توان واقعی (فعال) و کل…

ادامه مطلب