در این مقاله 66 صفحه ای  در ابتدا به بررسی انواع ساختار ابر خازن و سپس به  بررسی کامل عملکرد ابر خازن ها در مدارهای باک و بوست و.. در خودرو های برقی پرداخته میشود.اماده سازی این مقاله حدود1 ماه زمان برده است.(پایان نامه کارشناسی بنده)

 

هم اکنون به مدت محدود میتوانید این مقاله را با %20 تخفیف دریافت کنید!

کد تخفیف:electroweb2002

 

300,000 ریال – خرید