فروشگاه مقاله/پایان نامه

در این مقاله ۶۶ صفحه ای در ابتدا به  طور کامل  به بررسی ساختار ابر خازن ها و  تکنولوژِی ساخت ان ها  تا به امروز وتاریخچه ان ها پرداخته میشود و در انتها حدود ۳۰ صفحه به بررسی عملکرد ابر خازن ها در کلیه سیکل های کاری خودرو برقی  و بررسی کلیه مدارات مرتبط به استفاده ابر خازن در خودرو به طور مفصل پرداخته میشود.

فصل ها:

۱٫ابر خازن ها و تاریخچه ان ها/اهمیت و کاربرد

۲معرفی ابر خازن ها

۳٫انواع ابر خازن ها و عملکرد ان ها

۴٫نقش ابر خازن ها در خودرو های برقی

تقریبا تمام قوانین پایان نامه در این مقاله لحاظ شده است.فهرست اشکال نیز درج شده است.همچنین تمامی مدارات به فارسی ادیت شده اند و بخش فصل ۴ در متلب طراحی از نو طراحی شده اند.

فصل اول:معرفی ابر خارن ها تاریخچه،اهمیت،کاربرد۱۰
۱-۱ مقدمه۱۰
۱-۲ معرفی ابر خازن۱۱
۱-۳ تاریخچه ابر خازن ها۱۲
۱-۴ ساختار۱۴
۱-۵ کاربرد ابر خازن ها۱۴
فصل دوم:معرفی سوپر خازن ها۱۶
۲-۱ عملکرد ابر خازن۱۶
۲-۲مدل کردن ابر خازن۱۷
۲-۳ بررسی روابط خازن ها۱۷
       ۲-۳-۱ ظرفیت:۱۸
      ۲-۳-۲انرژِی۱۸
       ۲ -۳-۳توان۱۸
۲-۴مزایا و معایب ابر خازن ها۱۸
۲-۵تفاوت ابر خازن ها با خازن های معمولی۱۹
فصل سوم:انواع ابر خازن و عملکرد ان ها۲۱
۳-۱طبقه بندی خازن ها۲۱
۳-۲انواع ابر خازن۲۳
     ۳-۲-۱خازن های ۲ لایه ای۲۳
       ۳-۲-۲انواع ساختار الکترود در خازن های ۲ لایه ای۲۴
             ۳-۲-۲-۱ کربن فعال۲۵
              ۳-۲-۲-۲ ایروژل کربن۲۶
               ۳-۲-۲-۳ گرافن  ۲۷
              ۳-۲-۲-۴  نانو لوله های کربنی۲۷
       ۳-۲-۲ خازن های پسودو۲۷
              ۳-۲-۲-۱ پلیمر های رسانا۲۸
               ۳-۲-۲-۲ اکسید های فلزی۲۹
        ۳-۲-۳ خازن های هیبریدی۲۹
              ۳-۲-۲-۱ خازن های کامپوزیت۳۰
               ۳-۲-۳-۱ خازن های نامتقارن۳۱
               ۳-۲-۳-۳ خازن هایی بر نوع باطری۳۲
۳-۳ برند های ابر خازن۳۳
۳-۴ تفاوت باطری و ابر خازن۳۴
۳-۵ مشکلات تولید ابر خازن ها۳۶
فصل چهارم:نقش ابر خازن ها در خودو های برقی۳۷
۴-۱ مقدمه۳۷
۴-۲ اثرات استفاده از ابر خازن ها در خودرو های برقی۳۹
۴-۳ ذخیره انرژِی در ابر خازن۳۹
۴-۴ سیستم های ذخیره سازی انرژِی۴۰

۴-۵ مبدل dc/dc

۴۲
۴-۶  انواع سیستم دخیره سازی انرژِی۴۳
    ۴-۶-۱ ساختار استفاده مستقیم از باطری۴۳
      ۴-۶-۲ ساختار اتصال ابر خازن و یاطری به صورت موازی۴۴
       ۴-۶-۳ ساختار اتصال مبدل بین باطری و ابر خازن به صورت موازی۴۵
       ۴-۶-۴ساختار کسکود۴۶
                  ۴-۶-۴-۱ساختار کسکود با ۲ مبدل دو جهته موازی    ۴۶
       ۴-۶-۵ساختار مبدل چند گانه۴۷
       ۴-۶-۶ساختارمبدل چند  گانه ورودی۴۸
        ۴-۶-۷ساختار  half-bridge ۴۸
۴-۷بررسی حالت های مختلف عملکرد خودرو و استفاده از سیستم ذخیره انرژِی۴۹
        ۴-۷-۱حالت سرعت پایین۵۰
       ۴-۷-۲حالت سرعت بالا۵۱
              ۴-۷-۲-۱حالت شتاب(فاز ۱)۵۱
              ۴-۷-۲-۲حالت شتاب فاز(۲)   ۵۲
          ۴-۷-۳حالت ترمزی۵۳
                ۴-۷-۳-۱فاز اول    ۵۳
            ۴-۷-۳-۲فاز دوم   ۵۴
          ۴ -۷-۴مبدل دو  طرفه fullbridge۵۴
 ۴-۸نمونه تست و ازمایش عملی           ۵۶
فصل پنجم:جمع بندی و پیشنهاد۵۹
۱-۵ جمع بندی و پیشنهاد۵۹

این مقاله به قیمت بسیار ناچیز ۳۰۰۰۰ تومان در اختیار شما قرار میگیرد.با توجه به زمانی که برای این مقاله پرداخته شده است مبلغ بسیار کمی میباشد.

بلافاصله بعد پرداخت به ایمیل شما به صورت اتوماتیک لینک دانلود ارسال میشود.

300,000 ریال – خرید