ابر خازن ها با وجود مزایایی که دارند معایب های نیز دارند در جدول به ان پرداخته شده است. جدول 2-3 مزایا و معایب ابر خازن ها را نشان می دهد.

 

تفاوت ابر خازن ها با خازن های معمولی:

 

1ساختار متفاوت

2.محدوده ظرفیت خازن

3.چگالی توان بالا

4.رنج ولتاژ

5.مقاومت داخلی بسیار پایین

 

در این قسمت به بررسی ویژگی ها و ساختار انواع ابر خازن می پردازیم.در شکل انواع ابر خازن و مشخصان ان ها از نظر چگالی توان،انرژی و ولتاژ سلول ها مشخص شده است.

برای اشنایی با انواع ابر خازن و تکنولوژِی ساخت ان ها بر روی لینک زیر کلیک کنید: