خازن های بدون قطب یا   non-polar   همانطور که از اسم ان پیداست بدون قطب بوده و معمولا حرف NP روی ان ها حک شده است.این خازن ها معمولا در خروجی تقویت کننده مانند فیلتر های همچون مدارات کراس اور استفاده میشود.

خازن الکترولیت بدون قطب

ساخت خازن بدون قطب!

برای ساخت خازن بدون قطب از 2 خازن با قطب معمولی استفاده میشود.برای اینکار 2 سر منفی رو به هم اتصال میدهیم.

برای مثال اگر از 2 خازن 100 میکرو 63 ولت را بهم وصل کنیم.حاصل 2 سر انتهایی حدود 47 میکرو خواهد بود.(تقریبا نصف ظرفیت یکی از خازن ها!)

زمانی با تستر خازن تست میکنید برای زمانی کوتاه خازن ها شارژ شده و ظرفیت حدود 47 میکرو را نشان میدهد اما زمانی خازن ها کامل شارژ شوند یک ولتاژ در 2 طرف خازن ها دیده میشود.این ولتاژ سبب صدمه به خازن ها میشود.برای این کار از 2 دیود استفاده میشود.

با این کار ظرفیت کلی نیز اگر 2 خازن 100 میکرو باشند در 2 سر انتهایی تقریبا همان ظرفیت 100 میکرو را خواهیم داشت.