ساختار:

عموما در ساختار ابر خازن ها از سدیم پرکلرات و یا پرکلرات لیتیوم به عنوان الکترولیت و از اکریلیک به عنوان جدا کننده بین 2 الکترود(ضخامت 0.3-0.8 نانومتر) و از کربن به عنوان الکترود استفاده می گردد.

Untitled

شکل 1-2 ساختار ابر خازن

کاربرد سوپر خازن:

1.به عنوان منبع تغذیه پشتیبان در صورت قطع برق در UPS ها
2.درگوشی های هوشمند در بخش ساعت و فلش دوربین
3.در خودروهای دیزلی در سیستم استارت خودرو جهت استارت در هوای سرد
4.مورد استفاده برای بازیابی انرژی ترمزی در خودرو ها و قطار های برقی
5.بهبود انرژی سیستم های الکترونیکی
6.پروژه های نظامی

 

بررسی ساختار و عملکرد ابر خازن ها

2-1 عملکرد سوپر خازن:

عملکرد ان مانند خازن های معمول است اما بار الکتریکی در دو هادی جمع نمی شود، بلکه در بین سطح هادی و الکترولیت محلول تجمع می یابد. در شکل 2-1 ساختار درونی ابر خازن دیده می شود.

 

wewaewسیبسیبe
شکل2-1 نمای داخلی ابر خازن

برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید:

 

0